Opdrachtgever Rabobank ICT Global Andre van der Linden CIO 2019:

is in uitvoering!

Opdrachtgever LUMC Karel van Lambalgen (CIO LUMC) 2018:

Als je een grote en blijvende verandering in je organisatie wilt bewerkstelligen is objectieve en betrokken hulp van de juiste “derde” van belang om tot blijvende resultaten te komen. In Marjolein heb ik iemand getroffen die in staat is geweest om zowel het vertrouwen van onze ‘werkvloer’ te winnen als ook die van mij en mijn management team. Met een achtergrond in de IT snapt ze goed welke issues er spelen. Als ervaren manager en lijn verantwoordelijke met kennis van veranderkunde weet Marjolein hoe een management team moet functioneren om die issues te managen en wat dat betekent voor een blijvende verandering. Marjolein is betrokken geraakt vanaf het moment dat we als MT besloten een transformatie van de ICT afdeling naar een Agile organisatie te gaan starten. Een proces, waarvan we op voorhand wisten dat het een grote inspanning zou zijn en waar een lange adem nodig is. Als eerste met door Marjolein geleide workshop waarin we met de coördinatoren de existentievraag hebben ingevuld: de WHY, de HOW, en de WHAT van Directoraat ICT en ieder zijn rol daarin. In een aantal vervolgsessies is de vertaling daarvan naar een werkprogramma voor de verandering gemaakt. Daarbij is veel creativiteit losgekomen waardoor opschaling naar de hele ICT organisatie mogelijk is geworden via o.a. een groot event. De daar gevormde veranderteams – een dwarsdoorsnede van alle medewerkers – zijn vervolgens door Marjolein begeleid tot het moment dat we het (grotendeels) zelf als directoraat hebben kunnen overnemen. De verandering van de ICT organisatie met meer zelfstandige teams betekent ook voor het functioneren van het MT als team veel. Marjolein heeft ook ons daarin begeleid met de organisatie en perfecte uitvoering van een aantal “Hei-dagen”. Om op deze manier zowel medewerkers als management in een organisatie te kunnen begeleiden is vertrouwen nodig. Doordat Marjolein goed kan luisteren, doorvragen, begrip tonen, andere inzichten brengen is dat vertrouwen snel ontstaan en daarmee de basis voor het verankeren van de veranderingen.

Opdrachtgever KPN OR (Ondernemingsraad) Jeroen Buitendijk 2017:

Dat jij ons hebt begeleid in onze speurtocht naar het bepalen van onze OR-speerpunten voor 2017 heb ik als zeer positief ervaren. Op geheel eigen en ludieke wijze was je zeer goed in staat, om het traject en ons (merendeel kerels)  naar een succes te sturen. Jouw aanwezigheid deed je gelden als de deelnemers van de gegeven structuur afweken, teveel in detail gingen, onduidelijk waren in hun uitspraken of vragen enz. , ook, als je zag dat de aandacht aan het verzwakken was, tijdig te onderbreken voor een pauze, om vervolgens weer de volle aandacht te krijgen. Een bijzonder sterk punt vond ik dat je op een natuurlijke wijze in staat bent muurtjes af te breken; vaak in 1 keer, en anders 2 keer. Je bent in staat om een sfeer van rust en vertrouwen te creëren, en dat maakt dat je in een kortere tijd in staat was om tot een resultaat te komen waarin iedereen zich kon vinden. Door gewoon jezelf te blijven weet iedereen ook direct wat ze aan je hebben. Het is de eerste keer dat ik iemand een referentie geef, en ik geef hem graag en met volle overtuiging.

Marjolein, dankjewel voor jouw bijdrage en inspiratie, voor een volgende keer weet ik, dat als wij jou vragen voor ondersteuning, dat de eerste stap is om te slagen in onze missie.

Opdrachtgever KPN Corporate Market  Ankie Eeken 2016:

Kenmerkend voor de wijze waarop Marjolein haar rol heeft vervuld is haar betrokkenheid, authenticiteit en unieke wijze van interacteren en verbinding leggen tussen mensen. Zij is in staat om mensen te prikkelen, te raken en in beweging te krijgen door continu een spiegel voor te houden en de intrinsieke motivatie van mensen aan te spreken. Haar directe manier van feedback geven op ontwapenende wijze, spontaniteit en sensitiviteit, maakt dat mensen los komen uit hun vaste patronen en zich openstellen voor nieuwe manieren van kijken en verandering.