We zijn voor het uitvoeren van ons werk niet meer gebonden aan 1 kantoor, locatie of werkplek. Tevens zullen we over niet al te lange tijd een verschuiving gaan ervaren van het invullen van een functie met taken en verantwoordelijkheden naar werken op een plek (hiërarchisch/geografisch) waar we op dat moment de meeste waarde kunnen toevoegen. Zowel voor onze persoonlijke ontwikkeling als in de waarde voor de organisatie.

Deze verandering van context (werkomgeving) en de wijze waarop we ons werk uitvoeren (functie & waarde toevoegen) zorgt ook voor een verandering in de behoefte van de IT Middelen & Technology die dit moet ondersteunen.

Het kernvraagstuk van De Adoptie van de Digitale Transformatie gaat over het dichter bij elkaar brengen van de IT Technology en de medewerkers beleving waarbij de aandacht ligt op het creëren van bewustwording (knowing/awareness), het mogelijk maken, aanleren van nieuwe vaardigheden (ability) en het vinden van de “ sparkle”, What`s in it for me (Business Value).

Lopende projecten:

Begeleiden van Verandertrajecten – Digitale Transformatie

De Digitale wereld vraagt en gaat voor een versnelde verandering zorgen in de Fysieke wereld.

Wat mij betreft is de Digitale Transformatie noodzakelijk voor het voortbestaan, we zullen ons moeten aanpassen aan de continue veranderende omstandigheden. Die voor ons als mens kunnen zorgen voor onrust en onzekerheid. Bewustwording, erkenning en het herkennen van deze emoties moeten we gaan omarmen om in harmonie te blijven met onszelf en onze omgeving.

Referenties lopend:

 • LUMC Leids Universitair Medisch Centrum (afdeling Directoraat ICT)
  (zie linkedin info) en onderstaand korte samenvatting
  Mei 2017 – heden

De Digitale Transformatie van het D-ICT zorgt ervoor dat men klaar is voor de nabije toekomst. Een andere manier van werken, samenwerken en organiseren om de klantvraag optimaal te blijven invullen met flexibiliteit en toekomstvastheid.Ik vervul hier de rol van inspirator/begeleider van de Digitale Transformatie met de focus op de menskant van de verandering (de gedragsverandering). Gedreven door technologie, is het bewustzijn ontstaan en zichtbaar geworden dat vooral het aanpassen van het gedrag van de organisatie gaat bijdragen aan de toekomstvastheid en het vergroten van het werkplezier van de medewerkers. De structurele gedragsverandering die vereist is om mee te kunnen in de stroom van anders werken, samenwerken en organiseren.

Betrokkenheid, autonomie, bewustwording, focus en Samen zijn kernpunten in deze Digitale Transformatie.

De zorgt verandert intensief en snel, digitalisering is aan de orde van de dag. Zo ook de ICT binnen de zorg. Bij het Directoraat ICT (D-ICT) is men volop in beweging om de klant optimaal te kunnen blijven bedienen en te kunnen anticiperen op de snelheid waarmee de klantvraag veranderd.

 

 • Rabobank (afdeling IT Infrastructuur RN/LB/Global)
  (zie linkedin info) en onderstaand korte samenvatting
  September 2017 – heden 

Ik ben hier verantwoordelijk voor het organiseren van Adoptie voor dit gehele traject en de totale scope. Adoptie behelst het zorgdragen van het integreren van de functionaliteiten van One Digital Workspace bij alle medewerkers van de Rabobank. Realiseren van meer verbondenheid, samenwerking en structuur in de organisatie, ook wel de Business Value inzichtelijk maken. Ik maak hier dankbaar gebruik van m`n opgedane ervaring op directie niveau in de Business en de ervaring vanuit (personal/team/organisatie) coaching met het scherpe oog voor de menskant van de verandering.

Veranderingen gaan sneller en zijn vaak gedreven vanuit de snelheid waarmee de technologie veranderd. Bij de Rabobank loopt het traject voor de Implementatie van “One Digital Workspace” voor Rabobank Nederland, Lokale Banken en Global (wereldwijd). Vanuit de techniek behelst dit traject de implementatie van Windows 10 & Office 365 voor alle Rabobank Medewerkers. Intentie is dat deze functionaliteit(en) bijdragen aan een structurele gedragsverandering aansluitend bij de visie van One Bank: Growing a better world together. Door op een andere manier te gaan werken, samenwerken en organiseren. Waarbij het doel tweeledig is: vergroten werkplezier medewerkers & vergroten van de productiviteit van de medewerkers.

 

Enkele voorbeelden van opdrachtgevers:

 • KPN
 • LUMC
 • Ten ICT
 • ING
 • Rabobank
 • Cohesion

KPN- Ankie Eeken

“Kenmerkend voor de wijze waarop Marjolein haar rol heeft vervuld is haar betrokkenheid, authenticiteit en unieke wijze van interacteren en verbinding leggen tussen mensen. Zij is in staat om mensen te prikkelen, te raken en in beweging te krijgen door continu een spiegel voor te houden en de intrinsieke motivatie van mensen aan te spreken. Haar directe manier van feedback geven op ontwapenende wijze, spontaniteit en sensitiviteit, maakt dat mensen los komen uit hun vaste patronen en zich openstellen voor nieuwe manieren van kijken en verandering.”