Het gesprek van de dag is dat alles sneller verandert dan voorheen, de  digitalisering ons om de oren slaat en onze kinderen ons de laatste snufjes leren op apps en mobiele telefoons.

De maatschappij verandert, we moeten steeds langer blijven doorwerken, continue leren en ontwikkelen, het aantal generaties die werkzaam zijn binnen een bedrijf groeit. De fossielen en de schelpen zo kan je het noemen, hoe werken deze samen, vinden ze elkaar en versterken ze elkaar. Iedereen is op zoek naar het “toverstokje”, veelgehoord “Adoptie”, hoe hier mee om te gaan nu en in de toekomst. Wat mij betreft is het nog steeds hetzelfde als honderd jaar geleden, tijdens  de Industriele revolutie, de introductie van het World Wibe Web en nu de Digitale Transformatie…

Het gaat nog steeds allemaal over de MENS, de Sociale Transformatie.

We zijn voor het uitvoeren van ons werk niet meer gebonden aan 1 kantoor, locatie of werkplek. We zien ook al een verschuiving van het invullen van een functie met taken en verantwoordelijkheden naar werken op een plek (hiërarchisch/geografisch) waar we op dat moment de meeste waarde kunnen toevoegen. Zowel voor onze persoonlijke ontwikkeling als in de waarde voor de organisatie.

Deze verandering van context (werkomgeving) en de wijze waarop we ons werk uitvoeren (functie en waarde toevoegen) zorgt ook voor een verandering in de behoefte van de IT-middelen en technologie die dit moet  ondersteunen.

Het kernvraagstuk van de adoptie van de digitale transformatie gaat over het dichter bij elkaar brengen van de medewerkers beleving en de IT-technologie waarbij de aandacht ligt op het creeeren van bewustwording (knowing/awareness), het mogelijk maken, aanleren van nieuwe vaardigheden (ability) en het vinden van de sparkle, whats in it for me (business value)

Dus wie zit er in de DeLorean naast jou en waar rij je naar toe…

Huidige opdracht:

De veranderende wereld van werk vraagt om nieuwe manieren van werken. Manieren die slimmer, sneller en flexibeler zijn. Door het ontwerpen van diverse cloud-erp systemen is deze veranderende wereld een vooruitgang in de technologie, altijd toegankelijk, maar wat betekenen deze grote veranderingen, nieuwe manieren van werken voor ons, de mens?

We kennen de woorden online en offline niet meer, we zijn permanent onlife!

Deze vraag heeft de Rabobank zichzelf ook een aantal jaren gesteld.
De Rabobank is zo`n twee jaar geleden gestart met de implementatie van Workday. De technische implementatie is in een rap tempo uitgevoerd over 24 landen waarbij vele oude legacy IT systemen zijn komen te vervallen waarbij de data is geïntegreerd in Workday. Dit betekent een volledig nieuwe manier van werken.

Dit vraagt een actief adoptie programma.
Sinds 01-09-2019 ben ik gevraagd door Janine Vos, CHRO and Managing Board Member Rabobank om de Adoptie van Workday op te gaan zetten voor de Rabobank Global. Met m`n ervaring vanuit eerdere Adoptie trajecten, brede kennis van IT/HR Changes en de wetenschap dat het altijd gaat over mensen ben ik voortvarend aan de slag gegaan. Kijkend naar wat er nu speelt, waar de organisatie nu behoefte aan heeft is altijd primair in verandertrajecten. Bewandel nieuwe paden, haal de tegels overhoop, wroet de aarde om en voel wat nodig is. Aandacht en oplossend vermogen, het direct kunnen helpen van iedereen binnen de organisatie. Een belangrijke succesfactor van Adoptie is dat het bedieningsmodel van een organisatie ondersteunend moet zijn aan de mensen en niet andersom. Op dit moment ben ik aan de slag om de Adoptiegraad van Workday voor de Rabobank medewerkers Global te vergroten.

Ik ben zo vol energie, hoop en inspiratie………let`s kick ass!

Nieuwsgierig met wie ik dit samen doe, lees onderstaand artikel:
https://dutchitchannel.nl/635562/case-rabobank-hr-is-voor-ons-strategisch.html